• Your Trusted 24 Hours Service Provider!

Category Archives: General

PSS Upgrades Vertical Sump Pump

มีความเป็นไปได้มากกว่าถึงสองเท่าของอายุการใช้งานปั๊มในแนวตั้ง โดยการปรับปรุงกระบวนการซ่อมแซมปั๊มเป็น “precision remanufacture” ด้วยเหตุนี้ การสั่นสะเทือนของปั๊มจะลดลงและสามารถตรวจสอบได้เมื่อเริ่มทำงาน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงที่แน่นอน จะเป็นต้นทุนเพียงเล็กน้อยตลอดอายุการใช้งานของปั๊ม

แนวคิดเรื่องการยืดอายุการใช้งานนี้ถูกนำไปใช้จริง เมื่อ PSS Service Center ในระยองได้รับปั๊มที่ใช้งานกับบ่อบำบัดน้ำเสีย มีความยาว 6 เมตร ซึ่งมีปัญหาสึกกร่อนอย่างหนักจากการใช้งานในโรงงานปิโตรเคมีในจังหวัดระยอง จากการตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าชิ้นส่วนของปั๊มเกิดการสึกกร่อนและเกิดโพรงภายในโครงสร้างของโลหะที่ชิ้นส่วน columns และระบบท่อ ซึ่งมีโครงสร้างเป็นเหล็กหล่อ และการใช้งานเป็นเวลานาน ยังส่งผลกระทบให้เกิดการกัดกร่อนบริเวณพื้นผิวของหน้าสัมผัสในการสวมประกอบ นี้จึงเป็นสาเหตุของปัญหาการสั่นสะเทือนที่ลูกค้าต้องเผชิญ

เห็นได้ชัดว่าจากปัญหาเกิดขึ้นต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนเกือบทั้งหมดในปั๊มนี้ ทีมวิศวกรรมของ PSS เสนอให้ปรับปรุงวัสดุของปั๊ม รวมถึง columns และท่อเป็นวัสดุ สแตนเลส เกรด 316 ทางลูกค้าของเราได้เห็นด้วยกับคำแนะนำนี้ แต่ต้องให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์สำหรับการปรับปรุง

เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา ทำให้เราสามารถดำเนินการปรับปรุง columns, ท่อ, หน้าแปลน, เพลา และ liner shaft bearing ได้เท่านั้น และชิ้นส่วนทั้งหมดที่กล่าวมาได้รับการผลิตที่ PSS Machining Center เพื่อที่จะตรวจสอบหน้าสัมผัสและพิกัดงานสวมของส่วนประกอบทั้งหมด ในส่วนของเพลา สแตนเลส เกรด 316 ได้ผ่านขั้นตอนการกลึง เจียร และขัดเงาโดยใช้เครื่องของเราทั้งหมด

ส่วนเสื้อปั๊มและใบพัดที่เป็นเหล็กหล่อ และชิ้นส่วนอื่นๆ ทาง PSS ได้สแกน 3 มิติ เพื่อที่จะนำเสนอให้ปรับปรุงวัสดุเป็น สแตนเลส เกรด 316 โดยมีระยะเวลาจัดส่ง 2-3 เดือน และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวสำหรับเสื้อปั๊มและใบพัดเก่า ทาง PSS ใด้เคลือบผิวด้วยวัสดุเซรามิก “Enecon” เพื่อป้องกันและซ่อมแซมบริเวณที่เกิดการกัดกร่อน และทำการกลึงผิวตำแหน่ง wear ring เพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะห่างที่เหมาะสม

ความสำเร็จในการนำปั๊มกลับมาใช้ที่โรงงานปิโตรเคมีครั้งนี้ ทำให้ปัญหาการสั่นสะเทือนของปั๊มทั้งหมดหายไป และเราคาดว่าปั๊มจะทำงานโดยปราศจากปัญหาในอีกหลายปีข้างหน้า

Read More PSS Upgrades Vertical Sump Pump

PSS Improves Gas Turbine Performance with John Crane

Heating the air inlet to a gas turbine rather than cooling may appear contrary to what we know about thermodynamic efficiencies. However, the benefits of heating intake air during part-load operation can enhance overall plant flexibility.

On a typical gas turbine, output is regulated by adjusting the inlet guide vanes. However, there is a point at which closing these guide vanes may introduce Issues such as flow separation and combustion – this has a significant impact on the efficiency of the gas turbines. By preheating induction air, turbine output is reduced, but it’s possible for the guide vanes to remain fully open. As a result, there are no issues involving a pressure drop ahead of the compressor stages or flow separation, and high overall efficiency is possible.

A major power producer in Thailand was facing reliability problems with their air heater pumps (used to heat up air on the inlet of their GE LM6000 gas turbine) due to leaking packings. The plant was operating with minimum staff and was unable to monitor and tighten the packings on the pump. This lead to loss of hot water and pump reliability problems.

After an extensive study, the power plant decided to upgrade all their Torishima pumps with PSS due to our long 30 year experience of mechanical seal retrofits in Thailand. The technical team at PSS selected John Crane T4610 Series for this upgrade. The main reason for this selection was due to its robust design and ease of installation due to minimal stuffing box modifications.

The pumps were retrofitted in PSS’s Service Facility in Rayong. All the air heating pumps were successfully commissioned and have now improved the reliability of the entire air preheating operation..

Read More PSS Improves Gas Turbine Performance with John Crane

PSS Improves Gas Turbine Performance with John Crane

การอุ่นอากาศให้ร้อนขึ้นจากบรรยากาศทั่วไปก่อนเข้าไปยังกังหันก๊าซแทนที่จะทำให้อากาศเย็นลงนั้นอาจดูขัดกับสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางอุณหพลศาสตร์ อย่างไรก็ตามประโยชน์ของการอุ่นอากาศให้ร้อนขึ้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานแบบ part-load ซึ่งสามารถเพิ่มความสามารถของโรงไฟฟ้าโดยรวมได้

สำหรับกังหันก๊าซทั่วไป กำลังงานที่ได้จะถูกควบคุมโดยการปรับใบพัดนำทางอากาศขาเข้า อย่างไรก็ตาม ในการปรับใบพัดนำทางเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การไหลของอากาศที่ไม่ต่อเนื่องและการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของกังหันก๊าซ

การอุ่นอากาศให้ร้อนขึ้นไว้ก่อนนั้น อาจดูเหมือนทำให้กำลังของเทอร์ไบน์น่าจะลดลง แต่ที่จริงแล้วใบพัดนำทางอากาศจะยังสามารถเปิดจนสุดได้ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีปัญหาเรื่องแรงดันลดก่อนขั้นตอนของการอัดอากาศหรือการไหลที่ไม่ต่อเนื่อง และทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมสูงขึ้นได้

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยจึงต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของปั๊มน้ำที่ใช้ปะเก็นเชือก (ซึ่งส่งน้ำไปอุ่นอากาศให้ร้อนขึ้นที่ทางเข้าของกังหันก๊าซ GE LM6000) เนื่องจากน้ำมีการรั่วผ่านปะเก็นเชือกอยู่ตลอดเวลาและเพื่อขจัดเวลาในการปรับตั้งปะเก็นเชือกของผู้ปฏิบัติงานที่มีไม่มากนัก อาจดูแลไม่ได้สม่ำเสมอซึ่งส่งผลกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าได้ โดยหลังจากการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน โรงไฟฟ้าตัดสินใจปรับปรุงปั๊ม Torishima ทั้งหมดกับทาง PSS ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีของเราในการปรับปรุงซีลเครื่องกลในประเทศไทย โดยทีมเทคนิคของ PSS ได้เลือก John Crane Seal T4610 Series สำหรับการปรับปรุงในครั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ Seal มีการออกแบบที่แข็งแรงและง่ายต่อการติดตั้ง อีกทั้งยังลดการแก้ไขห้องซีลที่ตัวปั๊มด้วย

ปั๊มดังกล่าวได้รับการปรับปรุงแก้ไขที่ศูนย์บริการของ PSS ในจังหวัดระยอง ซึ่งปั๊มทั้งหมดได้รับการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทำให้เพิ่มเสถียรภาพของระบบได้เป็นอย่างดี

Read More PSS Improves Gas Turbine Performance with John Crane

PSS Pump Saves 1 MUSD

This past month, PSS commissioned our first drop in pump – a split case double suction BB1 pump. This was a brilliant success with calculated power savings of about 1 MUSD per year. 

The drop-in bare pump was fitted into the existing piping envelope with existing baseplate footprints and existing 1 MW motor. There were no modifications required on site – our 3D scanning of the OEM pump was perfect.

A performance test was performed on site to confirm the performance calculations that were done on our CFD program. The results were amazing:

  • At BEP, PSS Pump efficiency was at 93%. Original Japanese OEM efficiency was 78% at BEP.
  • Two parallel pumps supplied by OEM were running at poor efficiency levels of 66% and 48% due to old design and high wear and tear in casings and impellers.
  • Translated to money, customers could save an additional 1.2 MUSD per year by converting the two pumps to PSS Pumps.

The reasons for the superiority of the PSS Pump are due to the following:

  • Redesigned impeller vanes and smoothened hydraulic geometry of the casings.
  • Better casting finish quality of the hydraulic parts.
  • Controlled clearances at wear rings.

This pump is a major landmark in our vision to provide energy efficiency solutions to our customers. Our valued customer in this case was so pleased with the results that they have now awarded PSS an additional 2 drop in pumps.

Read More PSS Pump Saves 1 MUSD

PSS Pump Saves 1 MUSD

ในเดือนที่ผ่านมา PSS ได้ทำการทดสอบการทำงานของปั๊มตัวแรกที่เราผลิตขึ้น ซึ่งเป็นปั๊มแบบ split case double suction BB1 งานนี้เป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมของเรา ด้วยการช่วยประหยัดพลังงานจากการคำนวณประสิทธิภาพได้ประมาณ 35 ล้านบาทต่อปี

การผลิตปั๊มใหม่ของเรานั้น อยู่บนพื้นฐานการติดตั้งของปั๊มเดิม โดยยึดระยะท่อน้ำเข้าและออก ฐานเดิมของปั๊มรวมถึงมอเตอร์ขนาด 1 MW ที่มีอยู่เดิม และไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่ตำแหน่งติดตั้งปั๊ม อันเนื่องมาจากการสแกน 3 มิติของปั๊ม OEM ของเราสมบูรณ์แบบ

การทดสอบประสิทธิภาพที่หน้างานเพื่อยืนยันการคำนวณประสิทธิภาพที่ทำในโปรแกรม CFD ของเรา ได้ผลลัพธ์น่าทึ่งมาก:

    – ประสิทธิภาพของ PSS Pump อยู่ที่ 93% ของ BEP ส่วนประสิทธิภาพของปั๊มเดิม จากญี่ปุ่นอยู่ที่ 78% ของ BEP

    – ปั๊มเดิมที่ติดตั้งคู่ขนานกับ PSS Pump ที่จัดหาจากญี่ปุ่น กำลังทำงานที่ระดับประสิทธิภาพต่ำที่ 66% และ 48% เนื่องจากการออกแบบที่เก่าและการสึกหรอสูงของเสื้อปั๊มและใบพัด

    – เมื่อแปลงเป็นเงินแล้ว ลูกค้าสามารถประหยัดเงินได้อีก 42 ล้านบาท ต่อปี โดยการเปลี่ยนปั๊มทั้งสองเป็น PSS Pump

เหตุผลที่เหนือกว่าของ PSS Pump อันเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ :

–               รูปทรงของครีบของใบพัดที่ออกแบบ และเสื้อปั๊มที่มีผิวเรียบขึ้นตามหลักการของไหล

–              คุณภาพของกระบวนการหล่อชิ้นงานที่ดีสำหรับชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการของไหล

–               การกำหนดระยะห่างระหว่าง impeller wear ring กับ casing wear ring

ปั๊มนี้เป็นเครื่องหมายชี้บ่งในวิสัยทัศน์ของเราในการจัดหาโซลูชั่นสำหรับการประหยัดพลังงานให้กับลูกค้าของเรา ลูกค้าผู้มีอุปการคุณของเราในกรณีนี้มีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลลัพธ์ที่ได้ ตอนนี้พวกเขาได้มอบหมายให้เราผลิต PSS Pump อีก 2 ปั๊ม

Read More PSS Pump Saves 1 MUSD