• Your Trusted 24 Hours Service Provider!

Category Archives: General

PSS Scans First Steam Turbine

PSS Scans First Steam Turbine

        โรงกลั่นในประเทศไทยแห่งหนึ่ง กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในการจัดการดำเนินงานกับเครื่องอัดก๊าซรีไซเคิลที่มีอายุกว่า 35 ปี เนื่องจากความผิดปกติของตัวขับกังหันไอน้ำ กังหันไอน้ำแบบไม่ควบแน่นมาตฐาน API 612 นี้มีกำลังผลิตมากกว่า 2 เมกะวัตต์ หัวจ่ายไอน้ำ, โครงสร้าง, รวมถึงส่วนไอเสีย ทำมาจากวัสดุ A216 WCA 

        ในระหว่างการตรวจสอบตามรอบปกติ ทีมซ่อมบำรุงได้พบปัญหาการสึกกร่อนอย่างรุนแรงที่ด้านท่อออกไอเสีย ของกังหันไอนำ้ ซึ่งหลังจากการตรวจสอบโดยละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะ ทีมซ่อมบำรุงพบว่าความหนาของท่อออกไอเสียสึกกร่อนไปเกือบ 60% ในบางพื้นที่ จากการคำนวณโดยอ้างอิงเกี่ยวกับอัตราการสึกกร่อนพบว่าโครงสร้างจะเสียหายภายในระยะเวลา 2-3 ปี, ซึ่งก่อนที่จะถึงรอบการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ในรอบ 5 ปี ทางโรงกลั่นไม่มีชิ้นส่วนโครงสร้างสำรอง ของคอมเพรสเซอร์ เเละกังหันไอน้ำเก็บไว้เลย เนื่องจากกังหันไอน้ำนี้เป็นรุ่นเก่าที่เลิกผลิตไปเเล้ว จึงได้รับการช่วยเหลือจาก OEM อย่างจำกัด

        นี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับโรงกลั่นเนื่องจากพวกเขาเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลกระทบไปที่หน่วยผลิตส่วนกลาง หากไม่สามารถหาทางออกได้ ทีมงานควบคุมคุณภาพเเละฝ่ายซ่อมบำรุง ได้ทำการติดต่อ PSS เพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ PSS เสนอให้กับลูกค้าคือการเชื่อม-ซ่อมท่อออกไอเสีย อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกนี้ถูกปฏิเสธโดยผู้ประกอบการโรงกลั่น เนื่องจากการซ่อมแซมและการซ่อมบำรุงนี้จะใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์. ซึ่งระยะเวลาสูงสุดสำหรับการซ่อมเเซมที่ทางโรงกลั่นมีเวลาให้เพียง 2-3 วัน

        ด้วยระยะเวลาสั้นๆนี้ ทางเลือกเดียวคือการเปลี่ยนกังหันไอน้ำมาตฐาน API ตัวใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพเท่าเดิม โดยไม่ต้องเปลี่ยนท่อส่งไอน้ำเดิม, ฐานเครื่องจักร,  ระบบหล่อลื่น เเละอื่นๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การทำ drop-in กังหันไอน้ำตัวใหม่นั่นเอง. ทีมโรงกลั่นมีความสนใจอย่างมากที่จะศึกษาตัวเลือกนี้เพิ่มเติม ขั้นตอนแรกในโครงการนี้คือการสแกนกังหันไอนำ้ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรักษาขนาดและฐานติดตั้งดั้งเดิมไว้ได้ ทีมโรงกลั่นเห็นด้วยกับคำแนะนำของเราและอนุญาตให้เราสแกนกังหันในขณะที่ยังทำงานอยู่

        PSS ใช้อุปกรณ์ Handyscan รุ่นล่าสุดในการทำงานนี้ นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ของวิธีที่ PSS ใช้ความสามารถทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เราตั้งไว้ว่า จะจัดการแก้ปัญหาเเละจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิธิภาพให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา. โครงการทั้งหมดเสร็จสิ้นภายใน 2 วัน และนับเป็นครั้งแรกที่ PSS สแกนกังหันไอน้ำ โครงการนี้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการและเราพร้อมที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการจัดหากังหันน้ำแบบ drop-in 

Read More PSS Scans First Steam Turbine

PSS Scans First Steam Turbine

PSS Scans First Steam Turbine

        A refinery in Thailand was facing a major dilemma operating their 35 year old recycle gas compressor due to their failing steam turbine driver. The API 612 non condensing steam turbine had a rated output of more than 2 MW. The main steam chest, casing, and exhaust was of A216 WCA construction. 

        During a routine inspection, the maintenance team discovered severe erosion problems on the discharge nozzle of the turbine. After some detailed inspections on the eroded areas, the maintenance team found out that nearly 60% of nozzle thickness had eroded away in certain areas. A quick calculation on the erosion rates revealed that that the body would fail within a period of 2-3 years, a few years before their major 5 year turnaround. The refinery did not have any spare compressor trains nor a spare steam turbine casing. As the old steam turbine was obsolete, there was limited support from OEM. 

        This was a major problem for the refinery as they risked shutting down a major unit in their refinery if they could not find a solution. The reliability and maintenance team contacted PSS to explore various solutions to the problem. The immediate solution PSS proposed to customer was to weld-repair the discharge nozzle. However this option was quickly rejected by the refinery operators as the repair and subsequent overhaul would take a period of at least 1-2 weeks. The maximum time period for a quick shutdown at the refinery was 2-3 days.

        With such a short time period, the only alternative was to replace the entire API steam turbine with a new unit giving the same performance without changing any of the steam pipelines, base plate, lubrication system, etc. Or in other words – a drop-in steam turbine. The refinery team was very interested to explore this option further. The first step in this project was to scan the entire turbine to ensure that original dimensions and footprint can be maintained. The refinery team agreed with our suggestions and allowed us to scan the turbine while still in operation. 

       PSS utilized the latest generation Handyscan equipment to do this job. This is another example of how PSS has used world class engineering and technology to achieve our  stated vision of providing asset management solutions to our valued customers. The entire project was completed within 2 days and marks the first time PSS has scanned a steam turbine in our history. This project is still a work in progress and we are ready to move to the next step of providing a drop in turbine.

Read More PSS Scans First Steam Turbine

PSS Upgrades Vertical Sump Pump

It is possible to more than double a vertical pump’s life by upgrading the pump repair to a “precision remanufacture”. As a result of this, the pump vibration will be reduced and can be verified upon start-up. The precision repair and upgrade cost is usually a small item in the pump’s life cycle cost.

This concept of asset life extension was put into practice recently when the PSS Service Facility in Rayong received a heavily corroded 6 meter long sump pump from a petrochemical plant in Rayong, Thailand. Upon detailed inspection, the cast iron pump was found to be both corroded and cavitated. The remaining pump construction of the columns and pipings were of cast steel construction. Due to age and the effects of corrosion, the faces and register fits of the mating surfaces were out of tolerance. This was a contributor to the vibration problems faced by the customer.

It became apparent that nearly all the components on this pump had to be replaced. The Engineering team in PSS proposed to upgrade the metallurgy of both pump and column piping to SS 316. Our customer was in agreement with the suggestion but gave us a time of only 2 weeks to complete the upgrade.

Due to time constraints, our mechanics could only upgrade the columns, piping, flanges, shaft, and line shaft bearings. All components were machined in the PSS Machining Center in order to verify faces and fits of all components. The SS316 shaft was turned, ground, and polished using our lathe and OD Grinding machines.

For the cast iron pump and impeller, PSS scanned the pump components and have proposed upgraded SS 316 casing and impeller with delivery times of 2-3 months. As a temporary solution, PSS applied Enecon protective ceramic coatings, machining out the casing and impeller wear ring areas to ensure proper clearances.

The sump pump was successfully commissioned back at the petrochemical plant. All vibration issues have disappeared and we expect the pump to operate trouble free for many years to come.

Read More PSS Upgrades Vertical Sump Pump

PSS Upgrades Vertical Sump Pump

มีความเป็นไปได้มากกว่าถึงสองเท่าของอายุการใช้งานปั๊มในแนวตั้ง โดยการปรับปรุงกระบวนการซ่อมแซมปั๊มเป็น “precision remanufacture” ด้วยเหตุนี้ การสั่นสะเทือนของปั๊มจะลดลงและสามารถตรวจสอบได้เมื่อเริ่มทำงาน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงที่แน่นอน จะเป็นต้นทุนเพียงเล็กน้อยตลอดอายุการใช้งานของปั๊ม

แนวคิดเรื่องการยืดอายุการใช้งานนี้ถูกนำไปใช้จริง เมื่อ PSS Service Center ในระยองได้รับปั๊มที่ใช้งานกับบ่อบำบัดน้ำเสีย มีความยาว 6 เมตร ซึ่งมีปัญหาสึกกร่อนอย่างหนักจากการใช้งานในโรงงานปิโตรเคมีในจังหวัดระยอง จากการตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าชิ้นส่วนของปั๊มเกิดการสึกกร่อนและเกิดโพรงภายในโครงสร้างของโลหะที่ชิ้นส่วน columns และระบบท่อ ซึ่งมีโครงสร้างเป็นเหล็กหล่อ และการใช้งานเป็นเวลานาน ยังส่งผลกระทบให้เกิดการกัดกร่อนบริเวณพื้นผิวของหน้าสัมผัสในการสวมประกอบ นี้จึงเป็นสาเหตุของปัญหาการสั่นสะเทือนที่ลูกค้าต้องเผชิญ

เห็นได้ชัดว่าจากปัญหาเกิดขึ้นต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนเกือบทั้งหมดในปั๊มนี้ ทีมวิศวกรรมของ PSS เสนอให้ปรับปรุงวัสดุของปั๊ม รวมถึง columns และท่อเป็นวัสดุ สแตนเลส เกรด 316 ทางลูกค้าของเราได้เห็นด้วยกับคำแนะนำนี้ แต่ต้องให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์สำหรับการปรับปรุง

เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา ทำให้เราสามารถดำเนินการปรับปรุง columns, ท่อ, หน้าแปลน, เพลา และ liner shaft bearing ได้เท่านั้น และชิ้นส่วนทั้งหมดที่กล่าวมาได้รับการผลิตที่ PSS Machining Center เพื่อที่จะตรวจสอบหน้าสัมผัสและพิกัดงานสวมของส่วนประกอบทั้งหมด ในส่วนของเพลา สแตนเลส เกรด 316 ได้ผ่านขั้นตอนการกลึง เจียร และขัดเงาโดยใช้เครื่องของเราทั้งหมด

ส่วนเสื้อปั๊มและใบพัดที่เป็นเหล็กหล่อ และชิ้นส่วนอื่นๆ ทาง PSS ได้สแกน 3 มิติ เพื่อที่จะนำเสนอให้ปรับปรุงวัสดุเป็น สแตนเลส เกรด 316 โดยมีระยะเวลาจัดส่ง 2-3 เดือน และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวสำหรับเสื้อปั๊มและใบพัดเก่า ทาง PSS ใด้เคลือบผิวด้วยวัสดุเซรามิก “Enecon” เพื่อป้องกันและซ่อมแซมบริเวณที่เกิดการกัดกร่อน และทำการกลึงผิวตำแหน่ง wear ring เพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะห่างที่เหมาะสม

ความสำเร็จในการนำปั๊มกลับมาใช้ที่โรงงานปิโตรเคมีครั้งนี้ ทำให้ปัญหาการสั่นสะเทือนของปั๊มทั้งหมดหายไป และเราคาดว่าปั๊มจะทำงานโดยปราศจากปัญหาในอีกหลายปีข้างหน้า

Read More PSS Upgrades Vertical Sump Pump

PSS Improves Gas Turbine Performance with John Crane

Heating the air inlet to a gas turbine rather than cooling may appear contrary to what we know about thermodynamic efficiencies. However, the benefits of heating intake air during part-load operation can enhance overall plant flexibility.

On a typical gas turbine, output is regulated by adjusting the inlet guide vanes. However, there is a point at which closing these guide vanes may introduce Issues such as flow separation and combustion – this has a significant impact on the efficiency of the gas turbines. By preheating induction air, turbine output is reduced, but it’s possible for the guide vanes to remain fully open. As a result, there are no issues involving a pressure drop ahead of the compressor stages or flow separation, and high overall efficiency is possible.

A major power producer in Thailand was facing reliability problems with their air heater pumps (used to heat up air on the inlet of their GE LM6000 gas turbine) due to leaking packings. The plant was operating with minimum staff and was unable to monitor and tighten the packings on the pump. This lead to loss of hot water and pump reliability problems.

After an extensive study, the power plant decided to upgrade all their Torishima pumps with PSS due to our long 30 year experience of mechanical seal retrofits in Thailand. The technical team at PSS selected John Crane T4610 Series for this upgrade. The main reason for this selection was due to its robust design and ease of installation due to minimal stuffing box modifications.

The pumps were retrofitted in PSS’s Service Facility in Rayong. All the air heating pumps were successfully commissioned and have now improved the reliability of the entire air preheating operation..

Read More PSS Improves Gas Turbine Performance with John Crane

1 2 3 6