• Your Trusted 24 Hours Service Provider!

Category Archives: General

PSS Improves Gas Turbine Performance with John Crane

การอุ่นอากาศให้ร้อนขึ้นจากบรรยากาศทั่วไปก่อนเข้าไปยังกังหันก๊าซแทนที่จะทำให้อากาศเย็นลงนั้นอาจดูขัดกับสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางอุณหพลศาสตร์ อย่างไรก็ตามประโยชน์ของการอุ่นอากาศให้ร้อนขึ้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานแบบ part-load ซึ่งสามารถเพิ่มความสามารถของโรงไฟฟ้าโดยรวมได้

สำหรับกังหันก๊าซทั่วไป กำลังงานที่ได้จะถูกควบคุมโดยการปรับใบพัดนำทางอากาศขาเข้า อย่างไรก็ตาม ในการปรับใบพัดนำทางเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การไหลของอากาศที่ไม่ต่อเนื่องและการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของกังหันก๊าซ

การอุ่นอากาศให้ร้อนขึ้นไว้ก่อนนั้น อาจดูเหมือนทำให้กำลังของเทอร์ไบน์น่าจะลดลง แต่ที่จริงแล้วใบพัดนำทางอากาศจะยังสามารถเปิดจนสุดได้ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีปัญหาเรื่องแรงดันลดก่อนขั้นตอนของการอัดอากาศหรือการไหลที่ไม่ต่อเนื่อง และทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมสูงขึ้นได้

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยจึงต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของปั๊มน้ำที่ใช้ปะเก็นเชือก (ซึ่งส่งน้ำไปอุ่นอากาศให้ร้อนขึ้นที่ทางเข้าของกังหันก๊าซ GE LM6000) เนื่องจากน้ำมีการรั่วผ่านปะเก็นเชือกอยู่ตลอดเวลาและเพื่อขจัดเวลาในการปรับตั้งปะเก็นเชือกของผู้ปฏิบัติงานที่มีไม่มากนัก อาจดูแลไม่ได้สม่ำเสมอซึ่งส่งผลกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าได้ โดยหลังจากการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน โรงไฟฟ้าตัดสินใจปรับปรุงปั๊ม Torishima ทั้งหมดกับทาง PSS ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีของเราในการปรับปรุงซีลเครื่องกลในประเทศไทย โดยทีมเทคนิคของ PSS ได้เลือก John Crane Seal T4610 Series สำหรับการปรับปรุงในครั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่ Seal มีการออกแบบที่แข็งแรงและง่ายต่อการติดตั้ง อีกทั้งยังลดการแก้ไขห้องซีลที่ตัวปั๊มด้วย

ปั๊มดังกล่าวได้รับการปรับปรุงแก้ไขที่ศูนย์บริการของ PSS ในจังหวัดระยอง ซึ่งปั๊มทั้งหมดได้รับการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทำให้เพิ่มเสถียรภาพของระบบได้เป็นอย่างดี

Read More PSS Improves Gas Turbine Performance with John Crane

PSS Pump Saves 1 MUSD

This past month, PSS commissioned our first drop in pump – a split case double suction BB1 pump. This was a brilliant success with calculated power savings of about 1 MUSD per year. 

The drop-in bare pump was fitted into the existing piping envelope with existing baseplate footprints and existing 1 MW motor. There were no modifications required on site – our 3D scanning of the OEM pump was perfect.

A performance test was performed on site to confirm the performance calculations that were done on our CFD program. The results were amazing:

  • At BEP, PSS Pump efficiency was at 93%. Original Japanese OEM efficiency was 78% at BEP.
  • Two parallel pumps supplied by OEM were running at poor efficiency levels of 66% and 48% due to old design and high wear and tear in casings and impellers.
  • Translated to money, customers could save an additional 1.2 MUSD per year by converting the two pumps to PSS Pumps.

The reasons for the superiority of the PSS Pump are due to the following:

  • Redesigned impeller vanes and smoothened hydraulic geometry of the casings.
  • Better casting finish quality of the hydraulic parts.
  • Controlled clearances at wear rings.

This pump is a major landmark in our vision to provide energy efficiency solutions to our customers. Our valued customer in this case was so pleased with the results that they have now awarded PSS an additional 2 drop in pumps.

Read More PSS Pump Saves 1 MUSD

PSS Pump Saves 1 MUSD

ในเดือนที่ผ่านมา PSS ได้ทำการทดสอบการทำงานของปั๊มตัวแรกที่เราผลิตขึ้น ซึ่งเป็นปั๊มแบบ split case double suction BB1 งานนี้เป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมของเรา ด้วยการช่วยประหยัดพลังงานจากการคำนวณประสิทธิภาพได้ประมาณ 35 ล้านบาทต่อปี

การผลิตปั๊มใหม่ของเรานั้น อยู่บนพื้นฐานการติดตั้งของปั๊มเดิม โดยยึดระยะท่อน้ำเข้าและออก ฐานเดิมของปั๊มรวมถึงมอเตอร์ขนาด 1 MW ที่มีอยู่เดิม และไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่ตำแหน่งติดตั้งปั๊ม อันเนื่องมาจากการสแกน 3 มิติของปั๊ม OEM ของเราสมบูรณ์แบบ

การทดสอบประสิทธิภาพที่หน้างานเพื่อยืนยันการคำนวณประสิทธิภาพที่ทำในโปรแกรม CFD ของเรา ได้ผลลัพธ์น่าทึ่งมาก:

    – ประสิทธิภาพของ PSS Pump อยู่ที่ 93% ของ BEP ส่วนประสิทธิภาพของปั๊มเดิม จากญี่ปุ่นอยู่ที่ 78% ของ BEP

    – ปั๊มเดิมที่ติดตั้งคู่ขนานกับ PSS Pump ที่จัดหาจากญี่ปุ่น กำลังทำงานที่ระดับประสิทธิภาพต่ำที่ 66% และ 48% เนื่องจากการออกแบบที่เก่าและการสึกหรอสูงของเสื้อปั๊มและใบพัด

    – เมื่อแปลงเป็นเงินแล้ว ลูกค้าสามารถประหยัดเงินได้อีก 42 ล้านบาท ต่อปี โดยการเปลี่ยนปั๊มทั้งสองเป็น PSS Pump

เหตุผลที่เหนือกว่าของ PSS Pump อันเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ :

–               รูปทรงของครีบของใบพัดที่ออกแบบ และเสื้อปั๊มที่มีผิวเรียบขึ้นตามหลักการของไหล

–              คุณภาพของกระบวนการหล่อชิ้นงานที่ดีสำหรับชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการของไหล

–               การกำหนดระยะห่างระหว่าง impeller wear ring กับ casing wear ring

ปั๊มนี้เป็นเครื่องหมายชี้บ่งในวิสัยทัศน์ของเราในการจัดหาโซลูชั่นสำหรับการประหยัดพลังงานให้กับลูกค้าของเรา ลูกค้าผู้มีอุปการคุณของเราในกรณีนี้มีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลลัพธ์ที่ได้ ตอนนี้พวกเขาได้มอบหมายให้เราผลิต PSS Pump อีก 2 ปั๊ม

Read More PSS Pump Saves 1 MUSD

Exciting Display of Technology .. Come Visit us at SETA and Enlit 2022 at Bitech Bangna

PssAmarenco is an IPP focusing on decarbonisation strategies (including solar) for Industries, Agriculture and Transport. Amarenco is Solar IPP from France and the joint venture with PSS is called PssAmarenco . Come visit us and discuss the world of renewable energy. PssAmarenco has committed to invest 15,000 Million Baht to produce green electrons that help our customers with their sustainability strategy and reducing their carbon footprint. PssAmarenco is also presentation in the conference at Strategy Beyond Solar Rooftops – Sleeve PPA, AgriPV and Performance Enhancement Strategy on September 21st at 1:30 PM. We will invite all our customers for the event. We will also take turns to bring our customer to South East Asia Largest Single Roof Top project at Seacon Srinakarin, we will be arranging 2 trips everyday and you can register with us at Booth A13 in the SETA section, you can not miss our booth.

PSS has embarked on a journey of Asset Management and Performance Enhancement and has already helped customers in Rayong save millions of Baht in energy cost and extending life of their equipment, see PSS News. Our PSS team is participating in the exhibition along with Sulzer our OEM partner for pumps. Please visit us in Sulzer’s stand no 801. Besides pumps, Sulzer team has an expertise in servicing the aero-derivative gas turbine services, steam turbine, and turbo generator services. Sulzer and PSS experts will be there to meet you to discuss about your high energy pumps, whether Power Plants or Oil & Gas. Sulzer will be giving a presentation in the Knowledge Hub on topic Boiler-feed pumps’ reliability for flexible power generation on September 20th at 1400 pm.

We wish to invite our customers and friends to meet us at both the stands. Please use the following link to register.

Read More Exciting Display of Technology .. Come Visit us at SETA and Enlit 2022 at Bitech Bangna

Exciting Display of Technology .. Come Visit us at SETA and Enlit 2022 at Bitech Bangna

PssAmarenco เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่มุ่งเน้นและผลักดันการใช้กลยุทธ์ที่จะช่วยลดการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (decarbonization) สำหรับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการขนส่ง ทางด้าน Amarenco เองก็เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จากฝรั่งเศส ที่ได้เข้ามาร่วมทุนกับ PSS ภายใต้ชื่อ  PssAmarenco

PssAmarenco มีแผนการลงทุนกว่า 15,000 ล้านบาท เพื่อผลิต green electrons ที่ช่วยลูกค้าของเราในเรื่องของความยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในงาน SETA 2022 นี้ PssAmarenco จะมีการนำเสนอภายใต้หัวข้อ Strategy Beyond Solar Rooftops Sleeve PPA, AgriPV และ Performance Enhancement Strategy ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 14.00 น. บริเวณเวที Tech Hub เราจึงอยากเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนี้เรายังมีแพลนที่จะพาลูกค้าไปเยี่ยมชม Single Roof Top ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ซีคอนศรีนครินทร์ (วันละ 2 รอบ) ซึ่งหากลูกค้าสนใจ ท่านสามารถลงทะเบียนกับเราได้ที่บูธ PssAmarenco – A13 Hall EH103 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


PSS ได้เริ่มดำเนินการบนเส้นทาง บริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Enhancement) ทั้งยังช่วยลูกค้าในจังหวัดระยองประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกว่าหลายล้านบาท รวมไปถึงช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆของพวกเขาอีกด้วย อ่านข่าว PSS   ทีมงาน PSS ของเราเข้าร่วม exhibition นี้ร่วมกับ Sulzer ซึ่งเป็น OEM Partner ของเรา ทุกท่านสามารถมาเยี่ยมชมเราได้ที่บูธของ Sulzer หมายเลข 801 โดยนอกจากปั๊มแล้ว ทีมงาน Sulzer ยังมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ aero-derivative gas turbine, steam turbine, และบริการ turbo generator ผู้เชี่ยวชาญของ Sulzer และ PSS จะอยู่ที่นั่นเพื่อพบและพูดคุยเกี่ยวกับปั๊มพลังงานสูงของคุณ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าหรือ Oil & Gas ก็ตาม นอกจากนี้ Sulzer เองก็จะมีการนำเสนอ Knowledge Hub ในหัวข้อ “Boiler-feed pumps’ reliability for flexible power generation” ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.
เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญทุกท่านมาพบกับเราที่บูธ โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้างานได้ที่: คลิกเพื่อลงทะเบียน

Read More Exciting Display of Technology .. Come Visit us at SETA and Enlit 2022 at Bitech Bangna