• Your Trusted 24 Hours Service Provider!

PSS Rerates LCO Pump

เมื่อเร็วๆนี้ PSS ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนอัตราการไหลของ API ปั๊มสองตัวที่โรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มแรงดันขึ้น 20% ในขณะที่ต้องรักษาอัตราการไหลของปั๊ม OH2 แบรนด์เยอรมัน ตัวกลางสำหรับการดำเนินการคือ Light Cycle Oil (LCO) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเร่งปฏิกิริยาการแตกตัว (FCC) ในโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งมีความสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า เช่น น้ำมันเบนซิน

แม้ว่าในตอนแรกจะมองว่าเป็นงานที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับขนาดใบพัดให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น แต่สำหรับงานนี้เกิดความท้าทายอย่างไม่คาดคิด เพราะความเร็วจำเพาะของปั๊ม(Ns < 500) มีค่าต่ำ มีผลกับประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งต่ำกว่า 30% ทำให้มอเตอร์ที่มีขนาด 55 กิโลวัตต์ หยุดการทำงานที่ระดับต่ำกว่า 70% ของจุดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของปั๊ม (BEP)

เมื่อพิจารณาถึงความเร็วจำเพาะและสภาวะการไหลที่ต่ำ ปั๊มแบบปริมาตรแทนที่ (Positive displacement pump) จึงเป็นทางเลือกทั่วไปมากกว่า อย่างไรก็ตาม ความต้องการของลูกค้ากำหนดให้มีการปรับการทำงานของปั๊มแบบ centrifugal เดิม โดยขยายใบพัดให้ใหญ่ขึ้น

PSS Engineering ได้กำหนดแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพของปั๊มใหม่ โดยได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูลจากลูกค้า จากข้อมูลนี้ วิศวกรของ PSS ได้ทำการออกแบบใหม่อย่างครอบคลุม โดยนำวัสดุ A743 CA15 ซึ่งเป็นสเตนเลสสตีลมาร์เทนไซต์มาผลิตใบพัดและ wear ring ในส่วนมอเตอร์เพิ่มขนาดเป็น 75 กิโลวัตต์ เพื่อรองรับการปรับขนาดใบพัดที่ใหญ่ขึ้นและสภาวะการทำงานที่สูงขึ้น วิศวกรของ PSS ได้ออกแบบและสร้างฐานรองรับมอเตอร์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้น

กระบวนการปรับเปลี่ยนทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบใบพัดใหม่ไปจนถึงการสร้างฐานมอเตอร์ ดำเนินการที่โรงงาน PSS ระยองที่ล้ำสมัย ปั๊มได้รับการซ่อมปรับปรุงใหม่ทั้งหมดในโรงงานเช่นกัน ข้อพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมของเรา ปั๊มทั้งสองตัวประสบความสำเร็จในการทดสอบการใช้งานในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งในความมุ่งมั่นของการยกระดับประสิทธิภาพของ rotating equipment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*