• Your Trusted 24 Hours Service Provider!

PSS Milling Techniques for BB3 Split Case Pumps

เทคนิคการมิลลิ่งที่เหนือกว่าสำหรับปั๊ม BB3 Split Case

เรามีความยินดีที่จะแบ่งปันหนึ่งในโครงการล่าสุดของเราที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและปรับปรุงปั๊มน้ำ BB3 โดยจุดมุ่งเน้นของเราอยู่ที่การมิลลิ่งเพื่อสร้างพื้นผิวสำเร็จของพื้นผิวหน้าแปลนและสร้างลายแบบวงกลม ซึ่งเป็น กระบวนการสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุด

การมิลลิ่งนี้ดำเนินการบนปั๊มที่เป็นวัสดุซูเปอร์ดูเพล็กซ์ที่ถูกกัดกร่อนมาอย่างรุนแรง ซึ่งต้องทำการซ่อมแซมด้วยการเชื่อมที่ส่วนของตัวบ่าฟิตและพื้นผิวของปั๊ม การเชื่อมนี้ทำให้ตัวเสื้อของปั๊มเกิดความบิดและเสียรูปจากความร้อน ซึ่งทำให้ต้องมีการมิลลิ่งปาดหน้าพื้นผิวของเสื้อปั๊มบนเครื่องมิลลิ่งแบบตั้งตรง จากนั้นจึงใช้เทคนิคการมิลลิ่งพิเศษเพื่อให้ได้พื้นผิวหน้าที่เหมาะสมบนปั๊มแรงดันสูงนี้ หลังจากการศึกษาวิจัย วิศวกรของเราตัดสินใจเลือกใช้การทำผิวหน้าแปลนแบบสร้างลายแบบวงกลม

 ลักษณะของพื้นผิวหน้าแปลนแบบสร้างลายแบบวงกลม

  1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการปิดผนึก: การทำผิวหน้าประกอบด้วยชุดของร่องวงกลมหรือวงแหวนที่ตัดลงบนพื้นผิวหน้า ร่องเหล่านี้ถูกจัดเรียงอย่างสม่ำเสมอและตามรูปแบบที่คงที่
  2. ความหยาบของพื้นผิว: ความหยาบของพื้นผิวสร้างลาย ถูกวัดในแง่ของ RA (ความหยาบเฉลี่ยเชิงเลข) และถูกควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานเฉพาะ เช่น ASME B16.5 สำหรับแปลน
  3. ความลึกและความกว้างของร่อง: ความลึกและความกว้างของร่องถูกควบคุมอย่างแม่นยำในระหว่างการใช้มิลลิ่งปาดผิวหน้าเพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอและความเชื่อถือในการประสิทธิภาพของลายวงกลม

ข้อดีของพื้นผิวหน้าแปลนแบบสร้างลายวงกลม

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างลายสลับที่พื้นผิว: ร่องช่วยดักและยึดวัสดุปะเก็น ทำให้เกิดการปิดผิวหน้ามีประสิทธิภาพได้มากขึ้น นี่เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลและทำให้ปั๊มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การยึดจับปะเก็นที่ดีขึ้น: พื้นผิวแบบหยักจะเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสกับปะเก็น ช่วยปรับปรุงการยึดเกาะ และลดโอกาสที่ปะเก็นจะระเบิดภายใต้แรงกด
  3. การกระจายแรงดันที่ดีขึ้น: ร่องช่วยกระจายแรงกดที่กดอย่างสม่ำเสมอบนพื้นผิวแปลน ช่วยลดแรงตึงเค้นเฉพาะที่ และเพิ่มอายุการใช้งานของปะเก็น
  4. สามารถเข้าได้กับปะเก็นหลากหลายชนิด: พื้นผิวนี้ทำงานได้ดีกับวัสดุปะเก็นหลายชนิด รวมถึงปะเก็นนุ่ม เช่นยาง, PTFE, และวัสดุที่ไม่มีส่วนผสมใยหิน ทำให้มีความหลากหลายในการใช้งานต่างๆ
  5. ความต้านทานต่อการสั่นสะเทือน: ร่องวงกลมให้ความต้านทานต่อการคลายตัวจากการสั่นสะเทือนทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในปั๊มที่ทำงานภายใต้สภาวะที่มีการเคลื่อนไหว

สรุปได้ว่า เทคนิคการมิลลิ่งขั้นสูงที่นำไปใช้กับปั๊มน้ำที่มีแรงดันสูงแบบ BB3 นั้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบวิธีแก้ปัญหาโดยใช้วิศวกรรมชั้นสูง ด้วยการนำพื้นผิวหน้าแปลนแบบสร้างลายวงกลมเข้ามาใช้ เราได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปิดกั้นการรั่วซึม เพิ่มความน่าเชื่อถือ และเพิ่มอายุการใช้งานของปั๊มแรงดันสูงนี้อย่างมีนัยยะสำคัญ ความใส่ใจในรายละเอียดของเราทั้งในเรื่องรูปแบบร่อง ความหยาบของพื้นผิว และขนาดของร่องทำให้มั่นใจว่าปั๊มสามารถทนทานต่อสภาวะที่ท้าทายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*