• Your Trusted 24 Hours Service Provider!

Category Archives: General

PSS meets Thailand Green Policy agenda

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณแซม ยามดักนี ประธานกรรมการบริหารของ PSS มีโอกาสเข้าร่วมในคณะผู้แทนเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับแนวนโยบายการเติบโตของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทชั้นนำหลายแห่งที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

การอภิปรายครั้งนี้มุ่งพิจารณาถึงความจำเป็นในการเร่งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรม แผนดำเนินการแนวนโยบายเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) รวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร ซึ่งในระหว่างการหารือนั้นก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดต่างๆในเรื่องของพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency), การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Enhancement) ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อคุ้มครอง จัดการอย่างยั่งยืน และฟื้นฟูระบบนิเวศ (Nature-Based-Solutions) เป็นต้น

PSS มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่แนวนโยบายของเราในเรื่องของการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน (REnewable Energy), การจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) ที่ไม่ว่าจะเป็นการยืดอายุการใช้งาน (Lifecycle Extension) และ Lifecycle Cost อีกทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Enhancement) ด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) ตลอดจนความมุ่งมั่นในการนำแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG: Environment, Social, Governance) และแนวคิดการฟื้นฟูระบบนิเวศมาปรับใช้นั้นสามารถมีส่วนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติโดยรวมได้ นอกจากนี้เราเองก็มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าทุกรายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) และเสริมความยั่งยืน (Sustainability) นั่นเอง

Read More PSS meets Thailand Green Policy agenda

PSS Converts Japanese Pump

A major water utility in Thailand recently awarded a drop-in pump replacement order to PSS. The original pump, a split case BB1 originally manufactured by a major Japanese OEM, suffered a catastrophic failure at site during restart operations. Upon opening the pump in the PSS Pump Repair Center in Rayong, our engineers witnessed severely distorted wear rings, fractured impellers, heavy corrosion on the body, and cavitation. Doing a RCA on this pump was not straightforward – as there were a combination of issues involved like corrosion, cavitation, fluctuating pump operation, etc.

A site survey revealed that the customer was operating the pump with low flow conditions. Due to variations in water demand, it was difficult for the water utility to operate the pumps at BEP, making this a good candidate for a VFD. The data further showed that during the last few months, the deterioration inside the pump caused an efficiency drop of nearly 10% from the performance curve. With a motor size of 1.3 MW, the utility was losing about 130 kUSD per year if they were operating the pump continuously over a period of 1 year.

In addition, a detailed investigation at stie on the pumped raw water showed high levels of chlorides, which accelerated the galvanic corrosion process between the stainless steel impeller and cast iron body. PSS Engineering recommended upgrading the pump metallurgy due to the changing water conditions.

The water utility Maintenance and Engineering team was quite satisfied with our analysis and accepted most of our recommendations. PSS was therefore awarded the contract for an upgraded drop-in pump in place of the Japanese pump. PSS had offered superior delivery times of less than 3 months (typical lead time for these pumps are about 6-8 months) and competitive pricing. PSS further ensured that no modifications would be required on the base plate, piping, and coupling to the 1.3 MW motor as we had done an extensive exercise with our 3d scanners. To further ensure a superior performance of the pumps, PSS will redesign the impeller vanes and diffusers. Finally PSS poposed coating the entire pump with the Enecon range of ceramic composite polymer coatings.

Read More PSS Converts Japanese Pump

PSS Converts Japanese Pump

บริษัทบริหารจัดการด้านน้ำรายใหญ่ของประเทศไทย ได้มีคำสั่งซื้อให้กับ PSS เพื่อเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ ซึ่งเดิมเป็น Centrifugal pump แบบ BB1 ผลิตมาจากโรงงานรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น เครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหายร้ายแรงจากปัญหาการทำงาน เมื่อทำการแยกชิ้นส่วนของเครื่องสูบน้ำที่ศูนย์บริการงานซ่อมของ PSS ในจังหวัดระยอง ทางวิศวกรของเราพบว่า Impeller Wear Ring เกิดการแตกหักและบิดเบี้ยวอย่างรุนแรง Impeller พบปัญหา Corrosion อย่างรุนแรง และ Cavitation การวิเคราะห์ RCA สำหรับเครื่องสูบน้ำนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีปัญหาหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกัน เช่น Corrosion, Cavitation และ การทำงานของปั๊มที่การเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน เป็นต้น

จากการสำรวจที่หน้างานพบว่าลูกค้ากำลังใช้งานเครื่องสูบน้ำที่มีสภาวะการไหลต่ำ (low flow conditions) เนื่องจากปริมาณความต้องการน้ำที่สูบแตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากสำหรับระบบการจัดการเพื่อใช้งานเครื่องสูบน้ำให้เต็มประสิทธิภาพ (BEP) ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการที่จะหาตัวช่วยเพื่อควบคุมความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำ (VFD) จากข้อมูลย้อนหลังแสดงให้เห็นว่าในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา การเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนภายในของเครื่องสูบน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำลดลงเกือบ 10% จาก Performance curve ด้วยขนาดมอเตอร์ 1.3 เมกะวัตต์ ค่าความสูญเสียด้านพลังงานประมาณ 4.5 ล้านบาทต่อปี หากใช้งานเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบอย่างละเอียดที่หน้างานและคุณภาพของน้ำแล้วพบว่ามีคลอไรด์ในระดับสูง ซึ่งทำให้เกิดการเร่งการกัดกร่อนของใบพัดสแตนเลสและเหล็กหล่อที่เป็นเสื้อของเครื่องสูบน้ำ (body)

PSS Engineering ได้แนะนำให้เปลี่ยนวัสดุที่เป็นโลหะของปั๊มให้ดีขึ้นตามหลักโลหะวิทยา เนื่องจากสภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลง

ทีมงานซ่อมบำรุงรักษาและทีมงานวิศวกรรมดูแลระบบน้ำของลูกค้าเรา มีพอใจกับผลการวิเคราะห์ของเราและได้ยอมรับคำแนะนำส่วนใหญ่ของเรา ดังนั้น PSS จึงได้รับสัญญาจ้างให้ดำเนินการผลิตเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ำเดิมที่มาจากประเทศญี่ปุ่น และ PSS เสนอระยะเวลาการส่งมอบที่ดีกว่าโดยใช้เวลาเพียงแค่ 3 เดือน (ระยะเวลาการผลิตจนส่งมอบโดยทั่วไปสำหรับปั๊มเหล่านี้คือประมาณ 6-8 เดือน) และเรายังได้เสนอราคาที่สามารถแข่งขันได้ อีกทั้ง PSS ยังรับรองได้อีกว่าจะไม่มีการดัดแปลง เปลี่ยนแปลงใดๆ บนฐาน ระบบท่อ และการต่อพ่วงกับมอเตอร์ 1.3 เมกะวัตต์ เนื่องจากเราได้คิดและทำงานอย่างหนักกับเครื่องสแกน 3 มิติของเรา เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของเครื่องสูบน้ำ PSS ที่สำคัญเราจะออกแบบและพัฒนาครีบของใบพัดใหม่ กระบวนการท้ายสุด PSS ก็ทำการเคลือบผิวปั๊มด้านในทั้งหมดด้วยการเคลือบพอลิเมอร์ผสมเซรามิกของ Enecon เพื่อช่วยป้องกันการกัดกร่อน

Read More PSS Converts Japanese Pump

PSS Upgrades Burkhardt Lube Oil Skid

An air products company in Thailand was having reliability issues on their hydrogen process Burkhardt reciprocating compressor due to bearing failures after 2000 hours. The compressor used a splash lubrication system for their main crankshaft bearings. This old Burkhardt unit also did not have any monitoring and protection system for their lubrication system. The maintenance team did a study and determined that the problems were due to insufficient lubrication and inadequate control systems.

To tackle all these issues, the maintenance team decided to proceed with an external forced feed lubrication system feeding about 30 LPM to the compressor bearings. PSS was awarded the contract to supply this skid, including upgrades in the control system. The lubrication skid included the lube oil pump, filtration, heat exchanger, Foxboro pressure and temperature transmitters, and a motor control system. PSS also supplied all cabling and modules on the Siemens S700 PLC.

PSS fabricated and assembled the skid in their workshop in Rayong. The motor control panel was outsourced. PSS also performed all installation, cabling, PLC ladder programming, and commissioning of the skid at the site. PSS also fully overhauled the compressor. The lube oil skid is now operating successfully and has crossed the 2000 hour mark and will hopefully achieve the 6000 hour target that customer has set.

Read More PSS Upgrades Burkhardt Lube Oil Skid

PSS Upgrades Burkhardt Lube Oil Skid

บริษัทผู้ผลิตก๊าซ ด้วยการแยกตัวออกจากอากาศแห่งหนึ่งในประเทศไทย ประสบปัญหาความเสียหายที่เร็วกว่าข้อกำหนดของการเดินเครื่องจักร ในกระบวนการอัดก๊าซไฮโดรเจน ของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบยี่ห้อ Burkhardt เนื่องจากตลับลูกปืนเกิดความเสียหายหลังจากใช้งานผ่านไป 2,000 ชั่วโมง โดยคอมเพรสเซอร์ใช้ระบบหล่อลื่นจากการกระเซ็นของน้ำมันหล่อลื่นไปยังตลับลูกปืนหลักของเพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งคอมเพรสเซอร์ดังกล่าว แบบเก่านี้ยังไม่มีระบบตรวจสอบ และระบบป้องกันของเครื่องจักรสำหรับระบบหล่อลื่น ทีมซ่อมบำรุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทผู้ผลิตก๊าซ จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าสาเหตุที่เกิดขึ้น และพิจารณาว่าปัญหานี้เกิดจากการหล่อลื่นของน้ำมันของระบบเดิมที่ไม่เพียงพอ

เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ ทีมซ่อมบำรุงรักษาจึงตัดสินใจดำเนินการเพิ่มระบบจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจากภายนอก
ที่จะจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยอัตราการไหลประมาณ 30 ลิตรต่อนาที ไปยังตลับลูกปืนหลักของคอมเพรสเซอร์
ซึ่ง PSS ได้รับสัญญาว่าจ้างในการจัดหาชุดอุปกรณ์ รวมถึงการอัปเกรดระบบควบคุม โดยชุดอุปกรณ์สำหรับการหล่อลื่นนี้
ประกอบด้วย ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น ชุดกรอง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องมือวัดแรงดันและวัดอุณหภูมิยี่ห้อ Foxboro และระบบควบคุมมอเตอร์ และ PSS ยังจัดหาเกี่ยวกับการเดินสายไฟและโมดูล Siemens S700 PLC

PSS ได้ผลิตโครงสร้างและประกอบชุดอุปกรณ์นี้ที่โรงงานของเราที่จังหวัดระยอง และนำไปติดตั้งให้กับลูกค้าซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โดยแผงควบคุมมอเตอร์ได้รับการว่าจ้างจากภายนอก และ PSS ยังดำเนินการติดตั้ง เดินระบบสายไฟ เขียนโปรแกรม PLC และทดสอบระบบการทำงานของชุดอุปกรณ์ที่หน้างาน นอกจากนี้ PSS ยังทำการซ่อมบำรุงตรวจสอบเครื่องคอมเพรสเซอร์เครื่องนี้ทั้งหมด ปัจจุบันชุดน้ำมันหล่อลื่นนี้ ดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์และสามารถเดินเครื่องจักรได้มากกว่า 2,000 ชั่วโมง โดยคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ที่ 6,000 ชั่วโมงดังที่ลูกค้ากำหนดไว้ได้

Read More PSS Upgrades Burkhardt Lube Oil Skid