• Your Trusted 24 Hours Service Provider!

PSS Scans First Steam Turbine

PSS Scans First Steam Turbine

        โรงกลั่นในประเทศไทยแห่งหนึ่ง กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในการจัดการดำเนินงานกับเครื่องอัดก๊าซรีไซเคิลที่มีอายุกว่า 35 ปี เนื่องจากความผิดปกติของตัวขับกังหันไอน้ำ กังหันไอน้ำแบบไม่ควบแน่นมาตฐาน API 612 นี้มีกำลังผลิตมากกว่า 2 เมกะวัตต์ หัวจ่ายไอน้ำ, โครงสร้าง, รวมถึงส่วนไอเสีย ทำมาจากวัสดุ A216 WCA 

        ในระหว่างการตรวจสอบตามรอบปกติ ทีมซ่อมบำรุงได้พบปัญหาการสึกกร่อนอย่างรุนแรงที่ด้านท่อออกไอเสีย ของกังหันไอนำ้ ซึ่งหลังจากการตรวจสอบโดยละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะ ทีมซ่อมบำรุงพบว่าความหนาของท่อออกไอเสียสึกกร่อนไปเกือบ 60% ในบางพื้นที่ จากการคำนวณโดยอ้างอิงเกี่ยวกับอัตราการสึกกร่อนพบว่าโครงสร้างจะเสียหายภายในระยะเวลา 2-3 ปี, ซึ่งก่อนที่จะถึงรอบการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ในรอบ 5 ปี ทางโรงกลั่นไม่มีชิ้นส่วนโครงสร้างสำรอง ของคอมเพรสเซอร์ เเละกังหันไอน้ำเก็บไว้เลย เนื่องจากกังหันไอน้ำนี้เป็นรุ่นเก่าที่เลิกผลิตไปเเล้ว จึงได้รับการช่วยเหลือจาก OEM อย่างจำกัด

        นี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับโรงกลั่นเนื่องจากพวกเขาเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลกระทบไปที่หน่วยผลิตส่วนกลาง หากไม่สามารถหาทางออกได้ ทีมงานควบคุมคุณภาพเเละฝ่ายซ่อมบำรุง ได้ทำการติดต่อ PSS เพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ PSS เสนอให้กับลูกค้าคือการเชื่อม-ซ่อมท่อออกไอเสีย อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกนี้ถูกปฏิเสธโดยผู้ประกอบการโรงกลั่น เนื่องจากการซ่อมแซมและการซ่อมบำรุงนี้จะใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์. ซึ่งระยะเวลาสูงสุดสำหรับการซ่อมเเซมที่ทางโรงกลั่นมีเวลาให้เพียง 2-3 วัน

        ด้วยระยะเวลาสั้นๆนี้ ทางเลือกเดียวคือการเปลี่ยนกังหันไอน้ำมาตฐาน API ตัวใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพเท่าเดิม โดยไม่ต้องเปลี่ยนท่อส่งไอน้ำเดิม, ฐานเครื่องจักร,  ระบบหล่อลื่น เเละอื่นๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การทำ drop-in กังหันไอน้ำตัวใหม่นั่นเอง. ทีมโรงกลั่นมีความสนใจอย่างมากที่จะศึกษาตัวเลือกนี้เพิ่มเติม ขั้นตอนแรกในโครงการนี้คือการสแกนกังหันไอนำ้ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรักษาขนาดและฐานติดตั้งดั้งเดิมไว้ได้ ทีมโรงกลั่นเห็นด้วยกับคำแนะนำของเราและอนุญาตให้เราสแกนกังหันในขณะที่ยังทำงานอยู่

        PSS ใช้อุปกรณ์ Handyscan รุ่นล่าสุดในการทำงานนี้ นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ของวิธีที่ PSS ใช้ความสามารถทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เราตั้งไว้ว่า จะจัดการแก้ปัญหาเเละจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิธิภาพให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา. โครงการทั้งหมดเสร็จสิ้นภายใน 2 วัน และนับเป็นครั้งแรกที่ PSS สแกนกังหันไอน้ำ โครงการนี้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการและเราพร้อมที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการจัดหากังหันน้ำแบบ drop-in 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*