• Your Trusted 24 Hours Service Provider!

PSS Reconditions Compressor Pulley

ในใจกลางโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ของประเทศไทย การยกเครื่องคอมเพรสเซอร์ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิด ในระหว่างการตรวจสอบโดย PSS Workshop พบว่าร่องสายพานเกิดการชำรุดและพบความเสียหายบนรอกขับคอมเพรสเซอร์ ลูกค้าของเราไม่มีรอกสำรอง จึงขอให้ PSS ช่วยหาวิธีแก้ปัญหาในครั้งนี้

ทีมวิศวกรของเราตรวจสอบรอกที่ชำรุดอย่างละเอียด และค้นหาวิธีการซ่อมแซมที่ครอบคลุม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อฟื้นฟูร่องสายพานให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ในขณะเดียวกันก็รับประกันประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนความน่าเชื่อถือ โดยความท้าทายในครั้งนี้อยู่ที่ความกว้างของร่องสายพานที่มีขนาดเกินช่วงของตัวระบุหน้าปัดที่ใช้กันทั่วไป (ความยาว 10 มม.) ซึ่งนั่นไม่เพียงพอต่อความแม่นยำในการตัดเฉือน

PSS ทำการค้นหาไดอัลอินดิเคเตอร์แบบขยาย และโชคดีที่ได้พบรุ่นที่มีความยาว 20 มม. ซึ่งค่อนข้างหาได้ยาก นี่ทำให้สามารถวัดและปรับเปลี่ยนได้อย่างแม่นยำ แม้แต่กับร่องที่กว้างกว่าความสามารถของเครื่องมือทั่วไปก็ตาม ความยาวที่ขยายเพิ่ม ช่วยให้ทำงานได้อย่างแม่นยำบนร่องสายพานที่กว้างขึ้น ลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดตำแหน่ง ISO ±0.05 มม.

กระบวนการการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 วัน ทางโรงกลั่นเองก็พอใจกับโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมของ PSS เป็นอย่างมาก ทางเราจึงได้เสนอลูกค้าให้ผลิตรอกใหม่ โดยใช้โรงหล่อที่ได้รับการรับรองจาก PSS โดยในตอนนี้ลูกค้าเองจะทำการส่งรอกทั้งหมดไปที่ PSS เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*