• Your Trusted 24 Hours Service Provider!

PSS Upgrades Vertical Sump Pump

มีความเป็นไปได้มากกว่าถึงสองเท่าของอายุการใช้งานปั๊มในแนวตั้ง โดยการปรับปรุงกระบวนการซ่อมแซมปั๊มเป็น “precision remanufacture” ด้วยเหตุนี้ การสั่นสะเทือนของปั๊มจะลดลงและสามารถตรวจสอบได้เมื่อเริ่มทำงาน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงที่แน่นอน จะเป็นต้นทุนเพียงเล็กน้อยตลอดอายุการใช้งานของปั๊ม

แนวคิดเรื่องการยืดอายุการใช้งานนี้ถูกนำไปใช้จริง เมื่อ PSS Service Center ในระยองได้รับปั๊มที่ใช้งานกับบ่อบำบัดน้ำเสีย มีความยาว 6 เมตร ซึ่งมีปัญหาสึกกร่อนอย่างหนักจากการใช้งานในโรงงานปิโตรเคมีในจังหวัดระยอง จากการตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าชิ้นส่วนของปั๊มเกิดการสึกกร่อนและเกิดโพรงภายในโครงสร้างของโลหะที่ชิ้นส่วน columns และระบบท่อ ซึ่งมีโครงสร้างเป็นเหล็กหล่อ และการใช้งานเป็นเวลานาน ยังส่งผลกระทบให้เกิดการกัดกร่อนบริเวณพื้นผิวของหน้าสัมผัสในการสวมประกอบ นี้จึงเป็นสาเหตุของปัญหาการสั่นสะเทือนที่ลูกค้าต้องเผชิญ

เห็นได้ชัดว่าจากปัญหาเกิดขึ้นต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนเกือบทั้งหมดในปั๊มนี้ ทีมวิศวกรรมของ PSS เสนอให้ปรับปรุงวัสดุของปั๊ม รวมถึง columns และท่อเป็นวัสดุ สแตนเลส เกรด 316 ทางลูกค้าของเราได้เห็นด้วยกับคำแนะนำนี้ แต่ต้องให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์สำหรับการปรับปรุง

เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา ทำให้เราสามารถดำเนินการปรับปรุง columns, ท่อ, หน้าแปลน, เพลา และ liner shaft bearing ได้เท่านั้น และชิ้นส่วนทั้งหมดที่กล่าวมาได้รับการผลิตที่ PSS Machining Center เพื่อที่จะตรวจสอบหน้าสัมผัสและพิกัดงานสวมของส่วนประกอบทั้งหมด ในส่วนของเพลา สแตนเลส เกรด 316 ได้ผ่านขั้นตอนการกลึง เจียร และขัดเงาโดยใช้เครื่องของเราทั้งหมด

ส่วนเสื้อปั๊มและใบพัดที่เป็นเหล็กหล่อ และชิ้นส่วนอื่นๆ ทาง PSS ได้สแกน 3 มิติ เพื่อที่จะนำเสนอให้ปรับปรุงวัสดุเป็น สแตนเลส เกรด 316 โดยมีระยะเวลาจัดส่ง 2-3 เดือน และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวสำหรับเสื้อปั๊มและใบพัดเก่า ทาง PSS ใด้เคลือบผิวด้วยวัสดุเซรามิก “Enecon” เพื่อป้องกันและซ่อมแซมบริเวณที่เกิดการกัดกร่อน และทำการกลึงผิวตำแหน่ง wear ring เพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะห่างที่เหมาะสม

ความสำเร็จในการนำปั๊มกลับมาใช้ที่โรงงานปิโตรเคมีครั้งนี้ ทำให้ปัญหาการสั่นสะเทือนของปั๊มทั้งหมดหายไป และเราคาดว่าปั๊มจะทำงานโดยปราศจากปัญหาในอีกหลายปีข้างหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*