• Your Trusted 24 Hours Service Provider!

PSS Uses Faro for Stripper Pump RCA

โรงกลั่นรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยประสบปัญหาในการใช้งาน Shin Nippon Stripper Pump ซึ่งเป็นปั๊มหอยโข่งที่มีความเร็วจำเพาะของปั๊มต่ำ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกค้าต้องใช้งานปั๊ม 2 ตัวขนานกันไป

โดยในขณะที่ใช้งานปั๊มอยู่นั้น พนักงานปฏิบัติการของโรงกลั่นพบปัญหาว่า Pump B สามารถทำงานได้ปกติตามประสิทธิภาพ แต่ปั๊ม A นั้นพบปัญหาการหยุดทำงานกระทันหัน สาเหตุสืบเนื่องมาจากการใช้พลังงานที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ทางลูกค้าได้ให้ข้อมูลกับเรามาบางส่วนซึ่งพบว่า ปั๊ม A ใช้พลังงานไปเกินกว่า 20% และเกือบที่จะเกินขีดจำกัดของมอเตอร์

พนักงานปฏิบัติการของโรงกลั่นประสบปัญหานี้ จึงให้ข้อมูลทั้งหมดกับเรามาเพื่อศึกษา จากนั้นทีมวิศวกรของเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลและพบว่าปั๊ม A มีการสูญเสียพลังงานอยู่ที่ 3-4% เมื่อเปรียบเทียบกับปั๊ม B โดยเมื่อเห็นแนวทางตามคำแนะนำจากวิศวกรของเราแล้ว ลูกค้าตัดสินใจให้เราทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักของปัญหารวมถึงจัดหาแนวทางในการแก้ไข

เริ่มจากขั้นตอนแรก เราได้ทำการตรวจสอบปั๊ม A และดูค่า Clearance ของ Wear ring ตลอดจนความเสียหายของ ใบพัด, ตัวเรือนปั๊มภายใน รวมถึงส่วนอื่นๆ เเต่เราค่อนข้างประหลาดใจที่ไม่พบถึงสภาวะผิดปกติใดๆเลย

ในลำดับถัดมา เราจึงแจ้งลูกค้าเพื่อขอทำการแสกนตัวปั๊ม ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะทำได้ยาก เหตุเพราะลูกค้าเองต้องใช้งานปั๊มอย่างต่อเนื่องที่หน้างาน แต่ในท้ายที่สุดแล้ว ลูกค้าให้ปั๊ม A และ B มาที่ Workshop ของ PSS โดยมีข้อจำกัดของเวลาที่ 24 ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้นทีมวิศวกรของ PSS จึงทำการแสกนตัวปั๊มดูด้วยการใช้เครื่อง Faro Quantum Scanner

หลังจากนั้นไม่กี่วัน เราพบว่าใบพัดทั้งสองของปั๊ม A และปั๊ม B มีลักษณะที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก ความกว้างของช่องใบพัด รวมถึงค่ามุมองศา และนี่เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างชัดเจนว่า มีการใช้ใบพัดในลักษณะที่เเตกต่างกัน ประกอบกับการคำนวณทางเรขาคณิตเพิ่มเติมจากทีมวิศวกรของเรา จึงทำให้แน่ใจว่านี่คือสาเหตุของการสูญเสียพลังงานของปั๊ม A อย่างแน่นอน

จากนั้นเราจึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า 2 ทาง คือ ในระยะแรก เราเสนอให้ลูกค้าเปลี่ยนวัสดุของ ปั๊ม Wear rings เป็น Vespel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปั๊ม ส่วนอีกหนึ่งแนวทางคือ เราเสนอให้ลูกค้า ทำใบพัดใหม่ขึ้นมา โดยลูกค้าเองนั้นก็ตอบรับข้อเสนอแนวทางการแก้ไขนี้จากเรา นั่นทำให้เรายินที่ดีจะแจ้งให้ทราบว่า ปัญหาของลูกค้าที่พบในครั้งนี้ได้ทำการแก้ไขอย่างเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้เอง ลูกค้าก็สามารถใช้งานปั๊มทั้งสองได้สำเร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*