• Your Trusted 24 Hours Service Provider!

Enecon Tank Seal Solution Passes 5 Year Milestone

5 ปี สำหรับการเคลือบด้วยผลิตภัณฑ์ ENECON ที่มีคุณสมบัติระบายอากาศได้

บริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองประสบปัญหาสำคัญเกี่ยวกับถังเก็บบริเวณ annular plates และส่งผลให้ฐานคอนกรีตเสียหาย การกัดกร่อนเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ฝนและสภาพแวดล้อมติดทะเลในจังหวัดระยอง โดยการสะสมน้ำฝนที่ฐานของถังเป็นสาเหตุหลักของปัญหา

สารละลายบางชนิดที่ใช้ในการแก้ปัญหากันทั่วไปในท้องตลาด ( rubber membranes, fiber-mesh reinforced tapes, and joint sealants) ทำให้เกิดอายุการใช้งานที่ต่ำ โดยเริ่มเสื่อมสภาพหลังจากผ่านไปเพียง 1 ปี โซลูชันของ Enecon ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลัก 2 รายการ คือ “Enecon Durafill” เพื่อสร้างการยึดเกาะและทำทางลาดที่มีความแข็งแรงสูง ซึ่งยึดติดกับผิวถัง Annular Plates และพื้นผิวคอนกรีต หลังจากนั้นเคลือบต่อด้วย “Eneseal HR” อีกหลายชั้นเพื่อสร้างการปกป้องที่ด้านนอก

คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของ Eneseal HR รวมถึงการยืดตัวได้ถึง 70% (เพื่อทดแทนการเคลื่อนไหวของวัตถุและความการเปลี่ยนแปลงของความร้อนบนผิวถังและฐานคอนกรีต) , ความต้านทานรังสียูวีและการความสามารถในการระบายอากาศ การระบายอากาศของ Eneseal HR ทำให้เกิดข้อได้เปรียบเหนือผลิตภัณฑ์เคลือบผิวทั่วไปในท้องตลาด โดยจะกันของเหลวภายนอก แต่จะยอมให้ความชื้นภายในระบายออกได้ ความชื้นภายในมักเป็นสาเหตุสำคัญในการผุกร่อนของ Annular Plate

5 ปีที่แล้ว ทีมงาน Enecon Thailand ได้ใช้โซลูชันนี้กับการเคลือบ 11 ถัง (น้ำมันดิบ, พาราไซลีน ,ถังเก็บน้ำดิบ) ให้กับลูกค้ารายนี้ โดย 5 ปีต่อมา ลูกค้าของเราได้ทำการตรวจสอบตามรอบการตรวจสอบโดยการรื้อออกบางส่วนเพื่อตรวจสอบจำนวน 3 ถัง โดยโซลูชันหลายผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย Enecon Thailand พบว่าภายในมีสภาพดีทั้งหมด 3 ถัง และ annular plate ยังอยู่ในสภาพดีจำนวน 2 จาก 3 ถัง โดยถังที่ 3 การกัดกร่อนของ annular plates ส่วนใหญ่เกิดจากกำมะถันในกระบวนการของลูกค้า ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โซลูชั่นของ Enecon Thailand ประสบความสำเร็จอย่างมาก

Enecon Thailand เป็นบริษัทในเครือ PSS Group และเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Enecon จากประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียว เราได้ทำการแก้ไขปัญหาโดยปกป้องสินทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างของไทยมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วด้วยโซลูชั่นที่ไม่เหมือนใครเช่นนี้นั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*